تبلیغات
پایگاه علمی سینوس

اسلایدر


 
برای تعجیل در فرج امام عصر (عج) یک صلوات با "وعجّل فرجهم" از ته دل بفرست

سنگر شناسی

نویسنده : سرباز گمنام | تاریخ : 07:28 ب.ظ - چهارشنبه 12 اسفند 1394

باسمه تعالی
 
شرایط میدان جنگ ایجاب می كند كه هر رزمنده برای حفظ جان خود در برابر تیر های كشیده و منحنی دشمن با استفاده از زمین و یاآماده نمودن آن از پوشش كافی برخوردار باشد . تا ضمن محافظت از خود بتواند در شایط مناسب تر با دشمن بجنگد و با بهره گیری از جنگ افزاری كه در اختیار دارد موجب نابودی دشمن شود .

سنگر به عنوان یك پوشش خوب می تواند جان رزمنده را حفظ و پوشش خوبی را برای او و جنگ افزارش فراهم آورد . لذا فراگیری آموزش سنگر شناسی به شما كمك می نماید تا در شرایط مختلف میدان نبرد بتوانید با احداث سنگر های مورد نیاز خود و جنگ افزار و تجهیزاتتان را در برابر تیر های دشمن حفظ نموده در بهترین شرایط مأموریت خودرا انجام دهید.

تعریف :

سنگر به محلی اطلاق می شود كه نیرو ها و تجهیزات را از دید و تیر دشمن محفوظ دارد .

منظور از ایجاد سنگر :

۱- حفظ جان افراد در برابر تیر های مستقیم و انواع تیر های منحنی دشمن .

۲- حفظ جنگ افزار و تجهیزات در برابر تیر های مستقیم و انواع تیر های منحنی دشمن .

۳- افزایش امكان اجرای آتش مؤثر دشمن .

شرایط یك سنگر خوب :

۱-    داشتن میدان دید و تیر كافی

۲-    دارا بودن استتار ، اختفا و پوشش

۳-    داشتن ارتباط نظری با سنگر های مجاور

۴-  از نظر جنس زمین باید بتوان با وسایل انفرادی قابل كندن باشد   ودر  صورتی كه قابل كندن نباشد از كیسه شن استفاده شود .

۵-    حداكثر حفاظت را با كمترین زمان و كار تأمین نماید .

6-    در سمت های مختلف امكان تیر داشته باشد .

7-    دور بودن از نقاط مشخص

8-    دارا بودن وسایل ارتباطی

9-    كانال ارتباطی با سنگر های مجاور داشته است

«انواع سنگر»

الف) سنگر ها با توجه به عامل زمان به دو صورت تهیه میشود :

۱-  تعجیلی :

رزمنده این نوع سنگر را در موقعی كه فرصت كافی وجود نداشته باشدو زیر آتش دشمن قرار دارد با استفاده از گودیها ، حفره ها، شیار ها و قیفهای انفجاری تهیه میشود .

۲-  با فرصت :

در صورتی كه زمان كافی وجود داشته باشد برای در نظر گرفتن شرایط یك سنگر خوب تهیه می گردد .

ب) سنگر ها با توجه به نوع كاربرد :

۱-  سنگر دراز كش :

در مناطق عقب و اردوگاه ها برای محافظت در مقابل آتش توپخانه و هواپیما های دشمن و نیز در مواقعی كه زمین و شرایط نبود ایجاب می نماید. از سنگر درازكش می توان استفاده نمود . عرض و عمق این سنگر دو پا و طول آن به اندازه یك قد نفر خواهد بود.

۲- سنگر یك نفره (حفره روباه):

این سنگر را می توان با استفاده از قیفهای انفجاری ،سنگر های تعجیلی دراز كش كه قبلاً تهیه شده یا در محل های مناسب دیگر تهیه و تكمیل نمود.سنگر یك نفره دارای مشخصات زیر می باشد :الف)عرض سنگر: معمولاً به اندازه عرض شانه رزمنده كه از آن استفاده می نماید .(تقریباً دوپا یا 60 سانتی متر )

ب)طول سنگر:حدود سه پا و نیم یا 110 سانتی متر بوده و طول آن عمود به سمت دشمن می باشد .

ج)سكوی آتش :سكوی آتش محلی است كه رزمنده در مواقع تیراندازی بطور ایستاده از آن استفاده می كند و در مواقع استراحت روی آن می نشیند. سكوی آتش  از كف سنگر یك پا و نیم بالاتر و از سطح زمین معمولاً به اندازه 4 پا پائینتر است .

د)چاله ی نارنجك:از این چالهبه منظور حفاظت جان رزمنده از انفجار نارنجك دشمن كه به داخل سنگر پرتاب می نماید استفاده می شود زیرا بسیاری از قطعات انفجار در داخل چاله محبوس می گردد. طول چاله ی نارنجك به اندازه یك پا و نیم و شیب آن داخل آن باید 30 درجه باشد و لازم است كف سنگر نیز یك شیب 10 درجه به طرف چاله ی نارنجك داشته باشد.

ه)خاكریز: در اطراف سنگر مقداری از خاك به عنوان جان پناه به ضخامت در حدود سه پا و ارتفاع از زمین نیم پا ریخته می شود. این خاكریز رزمنده را ذر برابر تیر های با خط سیر كشیده دشمن محافظت می نماید.

ز)آرنجگاه: محلی است بین لبه سنگر تا لبه داخلی خاكریز كه رزمنده در موقع تیر اندازی آرنج خود را به آن تكیه می دهد. عرض آرنجگاه باید به اندازه ای باشد كه سرباز براحتی بتواند تیر اندازی نماید.۳- سنگر دو نفره :

مشخصات سنگر (حفره روباه) دو نفره مانند یك نفر بوده و فقط طول آن بیشتر است و حدود شش پا بوده و دارای دو سكوی آتش در طرفین داخل سنگر می باشد.

۴- سنگر تیربار(نعل اسب ):

این سنگر به شكل نیم دایره و به قطر حدوداً 160 سانتی متر ساخته می شود ، محل نیم دایره به عرض 2 پا و عمق كافی حفر گردیده و از مزایای این سنگر آن است كه تیربار می تواند منطقه به زاویه 180 درجه را زیر پوشش خود قرار دهد.

۵- سنگر آر پی جی 7:

سنگر آر پی جی 7 با در نظر گرفتن نحوه شلیك و دارا بودن آتش عقبه طوری ساخته می شود كه در اطرهف و عقب سلاح هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد. این سنگر هم درون زمین و هم برروی زمین احداث می گردد و خدمه در آن جای گرفته و سلاح در زمان شلیك كاملاً خارج از سنگر قرار می گیرد. در صورتی كه امكانات كافی در دسترس نباشد می توان برای اطراف آن بلوكهای سیمانی استفاده نمود.

۶- سنگر های اجتماعی یا استراحت :

تعریف:سنگر هایی هستند كه برای استراحت افراد و با توجه به فاصله ی آنها تا خطوط مقدم نبرد به صورت اجتماعی احداث می گردند مانند : سنگر های استراحت رزمندگان نزدیك خطوط مقدم  ، سنگر های استرحت خدمه سلاح های نیمه سنگین و سنگین ، قرارگاه های عملیاتی و اورژانس و...

آشنایی با خاكریز :

تعریف:

خاكریز عارضه ای مصنوعی است كه از انباشتن مصالح خاكی به ارتفاع وطول متفاوت بنا به موقعیت زمانی و مكانی و به منظور حفاظت افراد ،وسایل ،تجهیزات،امكانات ، جنگ افزار و اختفای فعالیت های قوای خودی از دید و تیر دشمن احداث می گردد ، مقطع این عارضه به شكل مثلثی است كه نیرو ها جهت پدافند در پناه یكی از اضلاع مثلث (ساق) قرار دارند .

مزایای خاكریز :

۱-   ایجا پایگاهی برای تجمع و حمله به مواضع دشمن (هنگام آفند).

۲-   سهولت دفاع در منطقه استحافظی برای مقابله با حملات دشمن (هنگام پدافند).

۳-   حفاظت از جان نیرو ها ، تجهیزات و امكانات .

۴-   تسهیل حركات در پشت خاكریز ها .

۵-   تسهیل در پشتیبانی نیرو (رساندن مهمات ،تداركات و...)

۶-   اختفاء نیرو های خودی .

۷-   تقویت روحیه نیرو های خودی.

استفاده از زمین برای تیر اندازی :

هر رزمنده برای تیر اندازی باید زمینی را انتخاب كند كه از آنجا بتواند حداقل تا برد مؤثر جنگ افزار خود را دیده و تیر اندازی كند و در این مسافت زاویه بی روح وجود نداشته باشد .

این زمین باید دارای شرایط زیر باشد:

الف)دارا بودن میدان دید وتیر حداقل تا برد جنگ افزار مربوطه.

ب)داشتن استتار ، اختفاء وپوشش وبرای این كار باید محلی در نظر گرفته شود كه :

1-تا حد امكان از پهلو محفوظ باشد.

2- زمینه پشت سر آن تاریك باشد (آسمان گدار نباشد )

3- در نزدیك مناطق بر جسته و نمایان نباشد .

4- در سایه ویا حد مشترك اراضی با رنگ های مختلف باشد

ج)مانع تیر اندازی دیگران بویژه تیر بار ها نگردد.

د)محل آن برای تیر انداز حد الامكان راحت باشد.دسته بندی : نظامی؛تاکتیک ,
 

آخرین مطالب

» دانلود آهنگ "سلام عشق من،سلام دلخوشی"/امید معنوی/امام رضا (ع)/صوتی 3.8 مگابایت ( یکشنبه 24 مرداد 1395 )
» تخمین مسافت ( پنجشنبه 13 اسفند 1394 )
» تخمین مسافت طولی ( پنجشنبه 13 اسفند 1394 )
» سنگر شناسی ( چهارشنبه 12 اسفند 1394 )
» جزوه رزم انفرادی ( چهارشنبه 12 اسفند 1394 )
» آموزش نصب و بوت دوگانه سیستم‌عامل اوبونتو در کنار اندروید ( چهارشنبه 30 دی 1394 )
» دانلود و آموزش برنامه Bluestacks ( دوشنبه 7 دی 1394 )
» نصب سیستم عامل آندروید بر روی کامپیوتر ( دوشنبه 7 دی 1394 )
» دستورات ترمینال لینوکس بصورت کامل ( شنبه 5 دی 1394 )
» مرجع دستورات ترمینال لینوکس ( شنبه 5 دی 1394 )
» برترین توزیع های لینوکس در کاربری های مختلف 2014 ( شنبه 5 دی 1394 )
» کدام توزیع لینوکس را نصب کنم؟ ( شنبه 5 دی 1394 )
» دانلود کتاب عصر ظهور ( جمعه 27 آذر 1394 )
» دیدگاه آیت الله وحید در باره ولایت فقیه ( دوشنبه 23 آذر 1394 )
» تصویر و وصیتنامه شهید علی ناظری ( دوشنبه 23 آذر 1394 )
» جوانان و محبت اهل بیت (ع) ( جمعه 20 آذر 1394 )
» شعارهای حسینی 2 ( دوشنبه 3 فروردین 1394 )
» شعارهای حسینی 1 ( دوشنبه 3 فروردین 1394 )
» آیا خدا وجود دارد؟ ( سه شنبه 15 مرداد 1392 )
» دانستنی هایی از قران و نماز ( سه شنبه 15 مرداد 1392 )
» انگشت نگاری در قرآن ( شنبه 12 مرداد 1392 )
» تعدادی از معجرات علمی قرآن کریم ( جمعه 11 مرداد 1392 )
» 12 اشاره ی علمی قرآن ( جمعه 11 مرداد 1392 )
» قرآن و عسل ( جمعه 11 مرداد 1392 )
» ساختار موتور های پله ای چیست ؟ ( سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 )
» سیم پیچ تسلا چیست؟ (Tesla Coil) ( سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 )
» در سینه ات نهنگی می تپد! ( سه شنبه 22 اسفند 1391 )
» شعر "کوچه" از "فریدون مشیری" ( سه شنبه 22 اسفند 1391 )
» خرم خاتون و سلطان سلیمان عثمانی-جنگ عثمانی با صفویان ( چهارشنبه 16 اسفند 1391 )
» سلطان صلاح الدین ایوبی ( چهارشنبه 16 اسفند 1391 )