تبلیغات
پایگاه علمی سینوس

اسلایدر


 
برای تعجیل در فرج امام عصر (عج) یک صلوات با "وعجّل فرجهم" از ته دل بفرست

دستورات ترمینال لینوکس بصورت کامل

نویسنده : سرباز گمنام | تاریخ : 12:15 ب.ظ - شنبه 5 دی 1394

 اطلاعات سیستم

دستور     توضیح    
# arch     نمایش معماری سیستم  
# cal 2007     نمایش تقویم سال ۲۰۰۷ میلادی  
# cat /proc/cpuinfo     نمایش اطلاعات CPU  
# cat /proc/interrupts     نمایش 'خطوط در خواست وقفه' ( IRQ ) سخت افزار های مختلف  
# cat /proc/meminfo     نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم  
# cat /proc/swaps     نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی  
# cat /proc/version     نمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم  
# cat /proc/net/dev     نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس  
# cat /proc/mounts     نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم  
# clock -w     ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس  
# date     نمایش تاریخ سیستم  
# date 041217002007.00     تنظیم تاریخ سیستم - به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه  
# dmidecode -q     نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم  
# hdparm -i /dev/hda     نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت  
# hdparm -tT /dev/sda     انجام آزمایش 'خواندن' بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن  
# lspci -tv     نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI  
# lsusb -tv     نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB  
# uname -m     نمایش معماری سیستم  
# uname -r     نمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم  
 

خاموش کردن , راه اندازی مجدد و خروج یک سیستم

دستور     توضیح    
# init 0     این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود  
# logout     خارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود مجدد ( Login )  
# reboot     این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود  
# shutdown -h now     این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود  
# shutdown -h 16:30 &     خاموش کردن سیستم در ساعت و دقیقه ی معین  
# shutdown -c     لغو کردن ( cancel ) خاموش شدن سیستم در زمان معین  
# shutdown -r now     این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود  
# telinit 0     این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود  
 

فایل ها و دایرکتوری ها

دستور     توضیح    
# cd /home     ورود به دایرکتوری یا شاخه ی مورد نظر مانند پوشه ی خانگی ( home )  
# cd ..     برگشتن به دایرکتوری قبلی  
# cd ../..     برگشتن به دو دایرکتوری قبلی  
# cd     رفتن به پوشه ی خانگی ( home ) از هر مسیر دلخواه  
# cd ~user1     رفتن به پوشه ی خانگی کاربر مورد نظر از هر مسیر دلخواه  
# cd -     برگشتن به آخرین دایرکتوری ( مسیر ) که در آن بوده اید  
# cp file1 file2     کپی کردن یک فایل با نام file1 به مسیر مورد نظر  
# cp dir/* .     کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید  
# cp -a /tmp/dir1 .     کپی کردن دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید  
# cp -a dir1 dir2     کپی دایرکتوری مبدا ( dir1 ) به دایرکتوری مقصد ( dir2 ). به جای dir1 و dir2 مسیر کامل دایرکتوری های مبدا و مقصد را قرار دهید  
# cp file file1     نمایش نوع و ماهیت یک فایل به همراه مشخصات آن. به جای file1 مسیر فایل مورد نظر را قرار دهید  
# iconv -l     نمایش لیست سیستم های کد گذاری  
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile     تبدیل سیستم کدگذاری ( encoding ) یک فایل ورودی به یک سیستم کدگذاری دیگر  
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert     تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnails ( به برنامه convert از Imagemagick نیاز می باشد )  
# ln -s file1 lnk1     ایجاد لینک نمادین ( میانبر ) به فایل یا دایرکتوری دلخواه. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای lnk1 مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید  
# ln file1 lnk1     ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری ( در واقع همان عمل کپی می باشد )  
# ls     نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری  
# ls -F     نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری  
# ls -l     نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری  
# ls -a     نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود و همچنین فایل های مخفی در دایرکتوری جاری  
# ls *[0-9]*     نمایش فایل ها و دایرکتوری هایی که اسم آنها شامل اعداد است  
# lstree     نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه  
# mkdir dir1     ایجاد یک دایرکتوری با نام dir1 در مسیر مورد نظر  
# mkdir dir1 dir2     ایجاد دو دایرکتوری همزمان در مسیر مورد نظر  
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2     ایجاد یک شاخه ی دایرکتوری با شروع از root  
# mv dir1 new_dir     تغییر نام یا جا به جا کردن ( move ) یک فایل یا دایرکتوری  
# pwd     نشان دادن مسیر دایرکتوری جاری  
# rm -f file1     پاک کردن یک فایل با نام file1  
# rm -rf dir1     پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 و محتویات آن به صورت بازگشتی  
# rm -rf dir1 dir2     پاک کردن دو دایرکتوری در مسیر مورد نظر و محتویات آنها به صورت بازگشتی  
# rmdir dir1     پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1  
# touch -t 0712250000 file1     تغییر تاریخ ویرایش یا تغییر یک فایل یا دایرکتوری. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر را قرار دهید  
# tree     نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه  
 

جستجوی فایل

دستور     توضیح    
# find / -name file1     جستجوی فایل و دایرکتوری در داخل پارتیشن لینوکس ( root )  
# find / -user user1     جستجوی فایل و دایرکتوری متعلق به user1  
# find /home/user1 -name \*.bin     جستجوی فایل های با پسوند bin در داخل دایرکتوری home/user1  
# find /usr/bin -type f -atime +100     جستجوی فایل های باینری که در ۱۰۰ روز گذشته استفاده نشده اند  
# find /usr/bin -type f -mtime -10     جستجوی فایل های ایجاد شده با تغییر کرده در طول ۱۰ روز گذشته  
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \;     جستجوی فایل های با پسوند rpm و تغییر مجوز آنها !  
# find / -xdev -name \*.rpm     جستجوی فایل های با پسوند rpm بدون جستجو در پارتیشن های جداشدنی مانند سی دی رام , حافظه فلش و ...  
# locate \*.ps     جستجو فایل های با پسوند ps - ابتدا دستور updatedb اجرا می شود  
# whereis halt     نمایش مکان یک فایل باینری , سورس یا مستندات  
# which halt     نمایش مسیر کامل یک فایل باینری یا اجرایی  
 

نصب و استقرار یک فایل سیستم

دستور     توضیح    
# fuser -km /mnt/hda2     مجبور کردن پارتیشن hda2 برای خارج شدن ( unmount ) از مسیر mnt/hda2  
# mount /dev/hda2 /mnt/hda2     استقرار ( mount ) پارتیشن با نام hda2 در مسیر mnt/hda2 برای دیدن محتویات آن پارتیشن  
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy     استقرار ( mount ) یک فلاپی دیسک  
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom     استقرار ( mount ) یک سی دی رام یا دی وی دی رام  
# mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder     استقرار ( mount ) یک سی دی رایتر یا دی وی دی رام  
# mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder     استقرار ( mount ) یک سی دی رایتر یا دی وی دی رام  
# mount -o loop file.iso /mnt/cdrom     استقرار ( mount ) یک فایل ایمیج ( iso ) در مسیر مورد نظر  
# mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5     استقرار ( mount ) یک پارتیشن با فرمت FAT32 در مسیر مورد نظر  
# mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk     استقرار ( mount ) یک حافظه فلش  
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share     استقرار ( mount ) یک دایرکتوری به اشتراک گذاشته شده در شبکه ی سمبا ( samba ) در مسیر mnt/share  
# umount /dev/hda2     خارج کردن پارتیشن با نام hda2 از مسیر mnt/hda2  
# umount -n /mnt/hda2     اجرای عمل خارج کردن پارتیشن ( unmount ) بدون بازنویسی فایل etc/mtab  
 

فضای دیسک سخت

دستور     توضیح    
# df -h     نمایش لیست پارتیشن های مانت ( mount ) شده  
# dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n     نمایانگر فضای اشغال شده توسط بسته‌های نسب شده‌ی deb كه به ترتیب حجم فایل مرتب شده‌اند ( برای debian, ubuntu و غیره)  
# du -sh dir1     نمایش حجم استفاده شده توسط یک دایرکتوری با نام dir1  
# du -sk * | sort -rn     نمایش حجم فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند  
# ls -lSr |more     نمایش مشخصات کامل فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند  
# rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n     نمایش فضای استفاده شده توسط بسته های نصب شده ی rpm که بر اساس حجم مرتب شده اند  
 

کاربرها و گروه ها

دستور     توضیح    
# chage -E 2005-12-31 user1     تعیین محدودیت زمانی برای پسورد کاربر user1  
# groupadd [group]     ایجاد یک گروه جدید  
# groupdel [group]     حذف یک گروه  
# groupmod -n moon sun     تغییر نام یک گروه از moon به sun  
# grpck     کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/group و موجود بودن گروه ها  
# newgrp - [group]     وارد شدن به یک گروه جدید و تغییر گروه پیش فرض فایل های ایجاد شده ی جدید  
# passwd     تغییر پسورد کاربر ریشه ( root )  
# passwd user1     تغییر پسورد کاربر با نام user1  
# pwck     کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/passwd و موجود بودن کاربران  
# useradd -c "User Linux" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1     ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 در گروه admin  
# useradd user1     ایجاد یک کاربر جدید با نام user1  
# userdel -r user1     حذف یک کاربر. گزینه ی r , دایرکتوری متعلق به کاربر در دایرکتوری home را پاک خواهد کرد !  
# usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1     تغییر مشخصات کاربر  
 

مجوز فایل ها

دستور     توضیح    
# chgrp group1 file1     تغییر گروه فایل با نام file1 به گروه با نام group1  
# chmod ugo+rwx directory1     تغییر مجوز یک فایل یا دایرکتوری. خواندن (r) , نوشتن (w) , اجرای فایل یا جستجوی دایرکتوری (x) , مالکیت کاربری (u) , مالکیت کاربران گروه فایل (g) , مالکیت کاربران خارج از گروه فایل مورد نظر (o)  
# chmod go-rwx directory1     حذف مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری  
# chmod u+s /bin/file1     دادن مجوز اجرایی به فایل با نام file1 به کاربر جاری  
# chmod u-s /bin/file1     حدف مجوزی اجرایی یک فایل با نام file1 از کاربر جاری  
# chmod g+s /home/public     دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری با نام public به گروه جاری  
# chmod g-s /home/public     حدف مجوزی اجرایی یک دایرکتوری با نام public از گروه جاری  
# chmod o+t /home/public     دادن مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری فقط به کاربر جاری  
# chmod o-t /home/public     لغو مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری از کاربر جاری  
# chown user1 file1     تغییر مالکیت یک فایل یه کاربر user1  
# chown -R user1 directory1     تغییر مالکیت یک دایرکتوری و تمام محتویات آن به کاربر user1  
# chown user1:group1 file1     تغییر مالکیت فایل با نام file1 به گروه و کاربر group1 و user1  
# find / -perm -u+s     نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند  
# ls -lh     نمایش مجوز فایل ها در مسیر مورد نظر  
# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS     نمایش فایل ها و دایرکتوری ها مسیر tmp به صورت ستونی , شامل ۵ ستون  
 

اعمال مشخصات ویژه بروی فایل

دستور     توضیح    
# chattr +a file1     در این حالت , فایل تنها در حالت الحاقی ( اضافه شدن ) قابل تغییر می باشد  
# chattr +c file1     اجازه فشرده سازی و باز کردن خودکار یک فایل را به کرنل می‌دهد  
# chattr +d file1     در این حالت , در هنگام اجرای ابزار سیستمی dump برای گرفتن نسخه ی پشتیبان در پارتیشن های ext3 , از فایل مورد نظر نسخه ی پشتیبان تهیه نخواهد شد  
# chattr +i file1     با اجرای این دستور , فایل حتی توسط کاربر root غیر قابل تغییر می شود  
# chattr +s file1     اجازه‌ی امن بودن حذف یک فایل را می‌دهد  
# chattr +S file1     در این حالت , تغییرات در فایل همزمان بروی هارد دیسک ذخیره می شود  
# chattr +u file1     اجازه‌ی بازیابی محتوبیات بك فایل، حتی اگر كه cancel شده باشد  
# lsattr     نمایش مشخصات ویژه یک فایل در یک پارتیشن با سیستم فایل ext3  
 

فایل های فشرده و بایگانی

دستور     توضیح    
# bunzip2 file1.bz2     خارج کردن فایل file1.bz2 از حالت فشرده  
# bzip2 file1     فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت bzip2  
# gunzip file1.gz     خارج کردن فایل file1.gz از حالت فشرده  
# gzip file1     فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip  
# gzip -9 file1     فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip با بیشترین میزان فشردگی  
# rar a file1.rar test_file     فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت rar  
# rar a file1.rar file1 file2 dir1     فشرده کردن ( compress ) چند فایل یا دایرکتوری به طور همزمان  
# rar x file1.rar     خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده  
# tar -cvf archive.tar file1     ایجاد یک فایل با فرمت tar به صورت غیر فشرده  
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1     ایجاد یک فایل فشرده , حاوی چند فایل و دایرکتوری  
# tar -tf archive.tar     نمایش محتویات یک فایل فشرده با فرمت tar  
# tar -xvf archive.tar     خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar  
# tar -xvf archive.tar -C /tmp     خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar به مسیر tmp  
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1     ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2  
# tar -xvfj archive.tar.bz2     خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2  
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1     ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.gz  
# tar -xvfz archive.tar.gz     خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.gz  
# unrar x file1.rar     خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده  
# unzip file1.zip     خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت zip  
# zip file1.zip file1     ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip  
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1     ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip که حاوی تعدادی فایل و دایرکتوری است  
 

بسته های RPM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )

دستور     توضیح    
# rpm -ivh [package.rpm]     نصب یک بسته ی rpm  
# rpm -ivh --nodeeps [package.rpm]     نصب یک بسته ی rpm بدون در نظر گرفتن بسته های پیش نیاز  
# rpm -U [package.rpm]     آپگرید یک بسته ی rpm بدون تغییر فایل های تنظیمات مربوط به آن بسته  
# rpm -F [package.rpm]     آپگرید یک بسته ی rpm فقط در حالتی که آن بسته نصب شده باشد  
# rpm -e [package]     حذف یک بسته ی rpm از سیستم  
# rpm -qa     نمایش همه ی بسته های rpm که در سیستم نصب شده اند  
# rpm -qa | grep httpd     نمایش همه ی بسته های rpm با نام httpd  
# rpm -qi [package]     نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی نصب شده  
# rpm -qg "System Environment/Daemons"     نمایش بسته های rpm مربوط به یک گروه نرم افزاری  
# rpm -ql [package]     نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده  
# rpm -qc [package]     نمایش لیست فایل های تنظیمات مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده  
# rpm -q [package] --whatrequires     نمایش لیست پیش نیاز های یک بسته ی rpm  
# rpm -q [package] --whatprovides     نمایش قابلیت های یک بسته ی rpm  
# rpm -q [package] --scripts     نمایش اسکریپت های اجرا شده در حین عمل نصب یا حذف یک بسته ی rpm  
# rpm -q [package] --changelog     نمایش تغییرات یک بسته ی rpm نسبت به نسخه ی قبلی  
# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf     بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته ی rpm تعلق دارد  
# rpm -qp [package.rpm] -l     نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm که هنوز نصب نشده  
# rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY     وارد کردن کلید ( key )  
# rpm --checksig [package.rpm]     بررسی سالم بودن یک بسته ی rpm  
# rpm -qa gpg-pubkey     بررسی سالم بودن همه ی بسته های rpm نصب شده  
# rpm -V [package]     چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm  
# rpm -Va     چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات همه ی بسته ها ی rpm  
# rpm -Vp [package.rpm]     چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm نصب نشده  
# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm]     نصب یک بسته ی ساخته شده از سورس یک بسته ی rpm  
# rpm2cpio [package.rpm] | cpio --extract --make-directories *bin*     استخراج فایل های اجرایی از یک بسته ی rpm  
# rpmbuild --rebuild [package.src.rpm]     ساختن یک فایل rpm از روی سورس یک بسته ی rpm  
 

ابزار نصب YUM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )

دستور     توضیح    
# yum -y install [package]     دانلود و نصب یک بسته ی rpm از مخازن  
# yum localinstall [package.rpm]     نصب یک بسته ی rpm و تلاش برای حل پیش نیاز ها با استفاده از مخازن  
# yum -y update     آپدیت همه ی بسته های rpm نصب شده در سیستم  
# yum update [package]     آپگرید یک بسته ی rpm به نسخه ی جدیدتر  
# yum remove [package]     حذف یک بسته ی rpm با استفاده از ابزار yum  
# yum list     نمایش لیست همه ی بسته های نصب شده در سیستم  
# yum search [package]     پیدا کردن یک بسته از مخازن  
# yum clean [package]     پاک کردن cache که شامل بسته های rpm دانلود شده توسط ابزار yum است  
# yum clean headers     پاک کردن همه فایل های header که سیستم برای حل پیش نیاز ها ( dependency ) از آنها استفاده می کند  
# yum clean all     پاک کردن همه ی فایل های header و cache  
 

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

دستور     توضیح    
# dpkg -i [package.deb]     نصب یا أپگرید یک بسته ی deb  
# dpkg -r [package]     حذف یک بسته ی deb از سیستم  
# dpkg -l     نمایش همه ی بسته های deb نصب شده در سیستم  
# dpkg -l | grep httpd     نمایش همه ی بسته های deb با نام httpd  
# dpkg -s [package]     نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی خاص که در سیستم نصب شده است  
# dpkg -L [package]     نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی نصب شده در سیستم  
# dpkg --contents [package.deb]     نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته که هنوز نصب نشده  
# dpkg -S /bin/ping     بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته تعلق دارد  
 

ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

دستور     توضیح    
# apt-cache search [package]     جستجوی بسته ی مورد نظر  
# apt-cdrom install [package]     نصب یا آپگرید یک بسته ی deb از روی سی دی رام  
# apt-get install [package]     نصب یا آپگرید یک بسته ی deb از روی مخازن با استفاده از ابزار apt  
# apt-get update     بروز رسانی لیست تمام بسته های موجود در مخازن  
# apt-get upgrade     آپگرید همه ی بسته های نصب شده به نسخه ی جدیدتر  
# apt-get remove [package]     حذف یک بسته ی deb از روی سیستم توسط ابزار apt  
# apt-get check     بررسی وضعیت پیش نیازها ( dependencies )  
# apt-get clean     پاک کردن cache که شامل بسته های deb دانلود شده توسط ابزار apt است  
 

ابزار نصب Pacman ( توزیع های Arch , Frugalware و ... )

دستور     توضیح    
# pacman -S name     بسته‌ی نرم افزار 'name' را با وابستگی‌هایش نسب كن  
# pacman -R name     بسته ی با نام 'name' را با تمام فایل‌هایش حذف كن  
 

مشاهده ی محتویات فایل

دستور     توضیح    
# cat file1     نمایش محتویات یک فایل با شروع از سطر اول  
# head -2 file1     نمایش دو خط اول یک فایل  
# less file1     مشابه دستور more است با این تفاوت که امکان حرکت رو به عقب نیز وجود دارد  
# more file1     نمایش محتویات یک فایل به صورت درصدی و رو به جلو  
# tac file1     نمایش محتویات یک فایل با شروع از خط آخر  
# tail -2 file1     نمایش دو خط آخر یک فایل  
# tail -f /var/log/messages     نمایش محتویات یک فایل به طوری که تغییرات صورت گرفته در فایل به طور لحظه ای نمایش داده می شود  
 

دستکاری فایل های متنی

دستور     توضیح    
# cat example.txt | awk 'NR%2==1'     تمام خطوط زوج را از example.txt حذف كن  
# echo a b c | awk '{print $1}'     اولین ستون یك خط را نمایش بده  
# echo a b c | awk '{print $1,$3}'     اولین و سومین ستون یك خط را نمایش بده  
# cat -n file1     نمایش سطرهای فایل با شماره  
# comm -1 file1 file2     مقایسه‌ی محتویات دو فایل كه فقط خطوط خاص را از 'file1' حذف می‌كند  
# comm -2 file1 file2     مقایسه‌ی محتویات دو فایل كه فقط خطوط خاص را از 'file2' حذف می‌كند  
# comm -3 file1 file2     مقایسه‌ی محتویات دو فایل كه فقط خطوط خاص را كه در دو فایل آمده را حذف می‌كند  
# diff file1 file2     تفاوت بین دو فایل را نمایان می‌كند  
# grep Aug /var/log/messages     در فایل '/var/log/messages' كلمه‌ی "Aug" را پیدا كن  
# grep ^Aug /var/log/messages     در فایل '/var/log/messages' كلمه‌ هایی را كه با "Aug" شروع می‌شوند پیدا كن  
# grep [0-9] /var/log/messages     از فایل '/var/log/messages' تمام خطوطی را كه شامل اعداد هستن نمایش بده  
# grep Aug -R /var/log/*     در شاخه‌ی '/var/log' و زیر شاخه‌ها كلمه‌ی "Aug" را جستجو كن  
# paste file1 file2     محتویات دو فایل را با ستون با هم ادغام كن  
# paste -d '+' file1 file2     پیوستن محتویات دو فایل برای دو ستون با استفاده از '+' به عنوان تمییز دهنده در وسط  
# sdiff file1 file2     تفاوت بین دو فایل را پیدا كن و به صورت محاوره‌ای با هم ادغام كن  
# sed 's/string1/string2/g' example.txt     در فایل example.txt عبارت "string1" را با "string2" جابجا كن  
# sed '/^$/d' example.txt     تمام خطوط سفید را از فایل example.txt پاك كن  
# sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt     تمام خطوط سفید و comment ها را از فایل example.txt پاك كن  
# sed -e '1d' exampe.txt     خط اول را از فایل example.txt پاك كن  
# sed -n '/string1/p'     خطوطی را نمایش بده كه شامل كمله‌ی "string1" باشد  
# sed -e 's/ *$//' example.txt     كاركتر خالی در آخر هر سطر را پاك كن  
# sed -e 's/string1//g' example.txt     فقط كلمه‌ی "string1" را حذف كن و بقیه را تغییر نده  
# sed -n '1,5p' example.txt     سطر اول تا پنجم را از example.txt نمایش بده  
# sed -n '5p;5q' example.txt     سطر پنجم را از example.txt نمایش بده  
# sed -e 's/00*/0/g' example.txt     صفرهای متعدد را با یك صفر تعویض كن  
# sort file1 file2     محتوییات دو فایل را به ترتیب كن  
# sort file1 file2 | uniq     محتوییات دو فایل را به ترتیب كن و خطوط تكراری را حذف كن  
# sort file1 file2 | uniq -u     محتوییات دو فایل را به ترتیب كن و خطوط تكراری نمایش بده  
# sort file1 file2 | uniq -d     محتوییات دو فایل را به ترتیب كن و خطوطی را كه دو بار تكرار شده‌اند را نمایش بده  
# echo 'word' | tr '[:lower:]' '[:upper:]'     حروف كوچك را به بزرگ تبدیل كن  
 

تبدیل فرمت فایل ها

دستور     توضیح    
# dos2unix filedos.txt fileunix.txt     تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم MSDOS به سیستم UNIX  
# recode ..HTML < page.txt > page.html     تبدیل یک فایل متنی به فرمت html  
# recode -l | more     نمایش همه ی فرمت های قابل تبدیل  
# unix2dos fileunix.txt filedos.txt     تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم UNIX به سیستم MSDOS  
 

آنالیز و تعمیر فایل سیستم

دستور     توضیح    
# badblocks -v /dev/hda1     بلوك‌های خراب را بر روی hda1 بررسی كن  
# dosfsck /dev/hda1     درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# e2fsck /dev/hda1     درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# e2fsck -j /dev/hda1     درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# fsck /dev/hda1     درست بودن پیکربندی linux بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# fsck.ext2 /dev/hda1     درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# fsck.ext3 /dev/hda1     درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# fsck.vfat /dev/hda1     درست بودن پیکربندیfat بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
# fsck.msdos /dev/hda1     درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن  
 

فرمت یک فایل سیستم

دستور     توضیح    
# fdformat -n /dev/fd0     دیسك فلاپی را فرمت می‌كند  
# mke2fs /dev/hda1     بر روی پارتیشن hda1، پیكربندی فایل از نوع لینوكس ext2 را درست كن  
# mke2fs -j /dev/hda1     بر روی پارتیشن hda1، پیكربندی فایل از نوع لینوكس ext3 ژورنال بندی شده (journal) را درست كن  
# mkfs /dev/hda1     ر روی پارتیشن hda1، پیكربندی فایل از نوع لینوكس ext2 را درست كن  
# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1     بر روی پارتیشن hda1، پیكربندی فایل از نوع ویندوز FAT32 را درست كن  
# mkswap /dev/hda3     پیكر بندی فایل از نوع swap درست كن  
 

فایل سیستم SWAP

دستور     توضیح    
# mkswap /dev/hda3     ایجاد یک پارتیشن با فرمت swap  
# swapon /dev/hda3     فعال کردن یک پارتیشن swap جدید  
# swapon /dev/hda2 /dev/hdb3     فعال کردن همزمان دو پارتیشن swap  
 

گرفتن پشتیبان

دستور     توضیح    
# find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2     پیدا کردن تمامی فایل های با پسوند log و ساختن یک فایل فشرده با فرمت bzip از آنها  
# find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents     پیدا کردن همه ی فایل های با پسوند txt و کپی آنها از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر  
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz'     گرفتن پشتیبان از یک دیسک سخت بروی host از طریق ssh  
# dd if=/dev/sda of=/tmp/file1     گرفتن پشتیبان از یک پارتیشن در یک فایل  
# dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1     کپی یک نسخه از MBR به یک فلاپی  
# dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1     بازگرداندن MBR از نسخه ی پشتیبان در داخل یک فلاپی  
# dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home     گرفتن یک نسخه ی پشتیبان کامل از دایرکتوری home  
# dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home     گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری home  
# restore -if /tmp/home0.bak     برگرداندن نسخه ی اصلی دایرکتوری home از طریق نسخه ی پشتیبان  
# rsync -rogpav --delete /home /tmp     یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home و tmp  
# rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp     یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home در کامپیوتر مبدا و tmp در دایرکتوری مقصد از طریق ssh  
# rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local     یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری محلی با یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) از طریق ssh و فشرده سازی همزمان  
# rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public     یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) با یک دایرکتوری محلی از طریق ssh و فشرده سازی همزمان  
# tar -Puf backup.tar /home/user     گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری مورد نظر  
# ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p'     کپی محتویات یک دایرکتوری در کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh  
# ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p'     کپی یک دایرکتوری به یک دایرکتوری بروی کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh  
# tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - )     کپی یک دایرکتوری به صورتی که مجوزها و لینک های موجود حفظ شود  
 

سی دی رام

دستور     توضیح    
# cd-paranoia -B     ترک‌های صوتی را از CD گرفته و به فایل‌های wav تبدیل کن  
# cd-paranoia --     ریپ کردن ۳ فایل اول یک سی دی audio به فرمت wav  
# cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force     پاک کردن یک سی دی با قابلیت رایت مجدد (rewritable)  
# cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso     رایت ISO بر روی CD  
# gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom -     رایت ISO فشرده بر روی CD  
# cdrecord --scanbus     مرور bus برای شناسایی كانالهای scsi  
# dd if=/dev/hdc | md5sum     انجام دستور md5sum بر روی وسیله‌ای مانند CD  
# mkisofs /dev/cdrom > cd.iso     گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک سی دی  
# mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz     گرفتن ایمیج با فرمت iso به صورت فشرده از یک سی دی  
# mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V     گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک دایرکتوری  
# mount -o loop cd.iso /mnt/iso     استقرار ( mount ) یک فایل iso در مسیر مورد نظر  
 

دستورات شبکه ( Lan و WiFi )

دستور     توضیح    
# dhclient eth0     فعال سازی واسط eth0 در مد dhcp  
# ethtool eth0     امار شبکه‌ی eth0 را نمایش می دهد  
# host www.example.com     تبدیل آدرس سایت مورد نظر به آدرس های IP و بالعکس !  
# hostname     اسم host دستگاه را نمایش می‌دهد  
# ifconfig eth0     نمایش تنظیمات کارت شبکه‌ی ethernet  
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0     تنظیم آدرس IP  
# ifconfig eth0 promisc     تنظیم کارت شبکه ( eth0 ) در حالت promiscuous برای جمع آوری بسته ها  
# ifdown eth0     واسط eth0 را غیر فعال می‌کند  
# ifup eth0     فعال سازی واسط eth0  
# ip link show     مشاهده ی وضعیت اتصال تمامی شبکه های موجود  
# iwconfig eth1     نمایش شبکه‌ی بی‌سیم  
# iwlist scan     جستجوی wifi برای نمایش اتصلات بی‌سیم قابل دسترسی  
# mii-tool eth0     وضعیت اتصال 'eth0' را نمایان كن  
# netstat -tup     نمایش تمام اتصلات فعال و PID مربوط آنها  
# netstat -tupl     نمایش تمام سرویس‌های دستگاه و PID مربوطه  
# netstat -rn     جدول مسیرها "routing table" را نمایش بده، مانند دستور "route -n"  
# nslookup www.example.com     تبدیل آدرس سایت مورد نظر به آدرس های IP و بالعکس !  
# route -n     نمایش جدول routing  
# route add -net 0/0 gw IP_Gateway     تغییر دروازه (gateway) پایه  
# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1     تنظیم مسیر ایستایی برای رسیدن به شبکه‌ی 192.168.0.0/16  
# route del 0/0 gw IP_gateway     حذف مسیر ایستایی  
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward     فعال سازی ip routing  
# tcpdump tcp port 80     تمام ترافیک HTTP را نمایش می‌دهد  
# whois www.example.com     جستوجو در پایگاه داده‌ی Whois  
 

شبکه با مایکروسافت ویندوز ( SAMBA )

دستور     توضیح    
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share     بابار گزاری اشتراک شبکه‌ی ویندوز  
# nbtscan ip_addr     وضوح اسم نت بایوس  
# nmblookup -A ip_addr     وضوح اسم نت بایوس  
# smbclient -L ip_addr/hostname     اشتراک‌های remote از یک host ویندوز را نمایش می دهد  
# smbget -Rr smb://ip_addr/share     مانند دستور wget می‌توان فایل را از یک host ویندوز توسط پروتکل smb دانلود کند  
 

IPTABLES ( دیوار آتش )

دستور     توضیح    
# iptables -t filter -L     تمام زنجیرهای جدول فیلتر شدن را نمایش می دهد  
# iptables -t nat -L     تمام زنجیر های جدول nat را نمایش می دهد  
# iptables -t filter -F     تمام قوانین و شروط را از جدول فیلتر شدن پاک می‌کند  
# iptables -t nat -F     تمام قوانین و شروط را از جدول nat پاک می‌کند  
# iptables -t filter -X     هر زنجیری را که توسط کاربر درست شده باشد را پاک می‌کند  
# iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport telnet -j ACCEPT     اجازه‌ی اتصالات telnet را به ورودی می‌دهد  
# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport http -j DROP     اتصالات HTTP به خروجی را قطع می‌کنند  
# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT     اجازه‌ی اتصالات POP3 را به زنجیر forward می‌دهد  
# iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-prefix     ثبت اتفاقات بروی رشته ی ورودی  
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE     پیکربندی PAT بروی بسته های خروجی از eth0  
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22     هدایت مجدد بسته های آدرس دهی شده به یک میزبان به میزبان دیگر  
 

نظارت و اشکال زدائی

دستور     توضیح    
# free -m     نمایش وضعیت حافظه ( RAM ) به مگابایت  
# kill -9 process_id     بستن ( از کار انداختن ) اجباری یک برنامه یا پردازش  
# kill -1 process_id     مجبور کردن یک برنامه یا پردازش به بارگذاری ( reload ) مجدد تنظیمات و فایل های پیکربندی  
# last reboot     نمایش تاریخ و زمان آخرین راه اندازی مجدد ( reboot ) سیستم  
# lsmod     نمایش ماژول های ( module ) بارگذاری شده توسط هسته ( kernel )  
# lsof -p process_id     نمایش لیست فایل های در حال استفاده به وسیله ی یک برنامه یا پردازش  
# lsof /home/user1     نمایش لیست فایل های در حال استفاده در یک مسیر مورد نظر  
# ps -eafw     نمایش برنامه های در حال اجرا در لینوکس  
# ps -e -o pid,args --forest     نمایش برنامه های در حال اجرا بر اساس شماره ی PID  
# pstree     نمایش برنامه های در حال اجرا به صورت نمودار درختی  
# smartctl -A /dev/hda     کنترل و بازبینی قابلیت اطمینان دیسک سخت از طریق ویژگی SMART  
# smartctl -i /dev/hda     کنترل فعال بودن ویژگی SMART بروی یک دیسک سخت  
# strace -c ls >/dev/null     نمایش ارتباط های سیستم با یک برنامه یا پردازش  
# strace -f -e open ls >/dev/null     نمایش ارتباط های کتابخانه ها ( library ) با یک برنامه یا پردازش  
# tail /var/log/dmesg     نمایش وقایع و رویدادهای بوت شدن هسته ( kernel )  
# tail /var/log/messages     نمایش وقایع و رویدادهای سیستم  
# top     نمایش برنامه های در حال اجرا که بیشترین استفاده از cpu را دارند  
# watch -n1 'cat /proc/interrupts'     نمایش حال حاضر 'خطوط در خواست وقفه' ( IRQ ) سخت افزار های مختلف  
 

دیگر دستورات مفید

دستور     توضیح    
# alias hh='history'     برای دستور history (تاریخچه) اسم مستعار hh را قرار بده.  
# apropos ...keyword     این دستور لیست تمام دستورهایی که کلمه‌ی کلیدی را داشته باشد نمایاش می دهد، وقتی که کارایی دستور را می‌دانید ولی خود دستور را نمی‌دانید می‌توان از این دستور استفاده کرد..  
# chsh     تغییر دادن shell  
# chsh --list-shells     نمایش لیست شل ( shell ) های موجود در مسیر etc/shells  
# gpg -c file1     رمز گذاری یک فایل با استفاده از GNU Privacy Guard  
# gpg file1.gpg     رمز گشایی یک فایل با استفاده از GNU Privacy Guard  
# ldd /usr/bin/ssh     نمایش دهنده‌ی کتابخانه‌های مشترک (shared libraries) مور نیاز برنامه‌ی ssh  
# man ping     نمایش دهنده‌ی صفهات راهنمای on-line برای دستور ping با استفاده از گزینه‌ی k- می‌توان دستورات مربوطه را نیز پیدا کردن  
# mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r`     ساخت فلاپی قابل boot  
# wget -r www.example.com     این دستوریک وب سایت کامل را دانلود می‌کند  
# wget -c www.example.com/file.iso     این دستور امکان دانلود فایل با قابلیت ادمه دادن پس از یک وقفه را دارد  
# echo 'wget -c www.example.com/files.iso' | at 09:00     شروع دانلود برای زمان مورد نظر  
# whatis ...keyword     کارایی برنامه‌ای را توضیح می‌دهد  
# who -a     این دستور کسانی را که بر روی سیستم هستن، آخرین راه اندازی سیستم،پروسه‌های مرده، نحوه‌ی کار login دستگاه، پروسه‌های فعال راه اندازی شده‌ی init، آخرین تغییرات در ساعت دستگاه و runlevel فعلی دستگاه را نمایش می دهد  
 

ترجمه شده توسط: Hosein-mec  |  Vahid Ghoreishi  |
become translator!


 
دسته بندی : رایانه؛لینوکس ,
 

آخرین مطالب

» دانلود آهنگ "سلام عشق من،سلام دلخوشی"/امید معنوی/امام رضا (ع)/صوتی 3.8 مگابایت ( یکشنبه 24 مرداد 1395 )
» تخمین مسافت ( پنجشنبه 13 اسفند 1394 )
» تخمین مسافت طولی ( پنجشنبه 13 اسفند 1394 )
» سنگر شناسی ( چهارشنبه 12 اسفند 1394 )
» جزوه رزم انفرادی ( چهارشنبه 12 اسفند 1394 )
» آموزش نصب و بوت دوگانه سیستم‌عامل اوبونتو در کنار اندروید ( چهارشنبه 30 دی 1394 )
» دانلود و آموزش برنامه Bluestacks ( دوشنبه 7 دی 1394 )
» نصب سیستم عامل آندروید بر روی کامپیوتر ( دوشنبه 7 دی 1394 )
» دستورات ترمینال لینوکس بصورت کامل ( شنبه 5 دی 1394 )
» مرجع دستورات ترمینال لینوکس ( شنبه 5 دی 1394 )
» برترین توزیع های لینوکس در کاربری های مختلف 2014 ( شنبه 5 دی 1394 )
» کدام توزیع لینوکس را نصب کنم؟ ( شنبه 5 دی 1394 )
» دانلود کتاب عصر ظهور ( جمعه 27 آذر 1394 )
» دیدگاه آیت الله وحید در باره ولایت فقیه ( دوشنبه 23 آذر 1394 )
» تصویر و وصیتنامه شهید علی ناظری ( دوشنبه 23 آذر 1394 )
» جوانان و محبت اهل بیت (ع) ( جمعه 20 آذر 1394 )
» شعارهای حسینی 2 ( دوشنبه 3 فروردین 1394 )
» شعارهای حسینی 1 ( دوشنبه 3 فروردین 1394 )
» آیا خدا وجود دارد؟ ( سه شنبه 15 مرداد 1392 )
» دانستنی هایی از قران و نماز ( سه شنبه 15 مرداد 1392 )
» انگشت نگاری در قرآن ( شنبه 12 مرداد 1392 )
» تعدادی از معجرات علمی قرآن کریم ( جمعه 11 مرداد 1392 )
» 12 اشاره ی علمی قرآن ( جمعه 11 مرداد 1392 )
» قرآن و عسل ( جمعه 11 مرداد 1392 )
» ساختار موتور های پله ای چیست ؟ ( سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 )
» سیم پیچ تسلا چیست؟ (Tesla Coil) ( سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 )
» در سینه ات نهنگی می تپد! ( سه شنبه 22 اسفند 1391 )
» شعر "کوچه" از "فریدون مشیری" ( سه شنبه 22 اسفند 1391 )
» خرم خاتون و سلطان سلیمان عثمانی-جنگ عثمانی با صفویان ( چهارشنبه 16 اسفند 1391 )
» سلطان صلاح الدین ایوبی ( چهارشنبه 16 اسفند 1391 )